Als kerk

Child Care Africa is er voor kwetsbare kinderen in Afrika. Zoals kinderen in extreme armoede, tienermeisjes of kinderen met een handicap. Onze stichting helpt deze kinderen met toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding. Zo kunnen zij aan de armoede ontsnappen en een waardvolle bijdrage gaan leveren aan hun familie, gemeenschap en land.

Wij willen kinderen en jongeren in een uitzichtloze situatie weer hoop geven. Wij putten kracht uit een Bijbeltekst die goed past bij de jarenlange investering die wij doen in onze lokale partners, de gebieden waar wij werken en vooral in de kinderen:

Omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug.

Job 29: 12-13

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten,
als wij het niet opgeven” (Galaten 6 vers 9)

Wij nodigen kerken van harte uit om met ons mee te doen en ons werk mogelijk te maken. Dit kan met een:

  • Speciaal project. Regelmatig hebben wij speciale projecten die financiering behoeven. Zoals operaties van gehandicapte kinderen, de bouw van een meisjesopvang of de aanschaf van lesmaterialen voor scholen
  • Structurele bijdrage. Steun onze programma’s structureel, met een (deel van de) wekelijkse collecte.

Wij bieden kerken:

  • Regelmatige updates via onze website en digitale nieuwsbrief
  • Een mooie CCA collectebus voor gebruik in de kerk
  • De mogelijkheid een spreker van CCA uit te nodigen
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst van CCA, georganiseerd voor bedrijven, stichtingen, kerken en enkele particuliere donateurs

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier.