Als stichting / fonds

Stichting Child Care Africa werkt geregeld samen met gelijkgestemde fondsen en stichtingen in Nederland. Onze bestuursleden werken nauw samen met de teams in Oeganda om projectvoorstellen te ontwikkelen en succesvol uit te voeren. Wij houden de stichtingen en fondsen die ons ondersteunen netjes op de hoogte en nodigen hen van harte uit om in Oeganda te komen kijken.

Fondsen en stichtingen kunnen ons werk op verschillende manieren ondersteunen. Dit kan met een:

  • Speciaal project. Regelmatig hebben wij speciale projecten die financiering behoeven. Zoals operaties van gehandicapte kinderen, de bouw van een meisjesopvang of de aanschaf van lesmaterialen voor scholen. Wij bespreken graag de mogelijkheden en schrijven dan een passende projectaanvraag.
  • Structurele bijdrage. Steun onze programma’s structureel met een mooie donatie, maandelijks of jaarlijks

Meedoen of meer weten? Neem contact op.