Amudat (Oeganda)

Amudat district wordt bewoond door de traditionele Pokot gemeenschap. Het district was tot 2009 strijdtoneel tussen verschillende stammen. Tegen het einde van de decennialange oorlog was er een gebrek aan vrijwel alles; wegen, ziekenhuizen, scholen, etc. Amudat is inmiddels gedeeltelijk opgebouwd en de Pokot beginnen onderwijs langzaam te omarmen. Waar analfabetisme nu nog 95% is, gaat een groeiend aandeel (25%) van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar naar de basisschool.

Meisjesbesnijdenis en gedwongen kind huwelijken maken deel uit van de Pokot cultuur. Daarvoor slaan jonge meisjes, vaak tussen de 12 en 15 jaar, geregeld op de vlucht. Zij kunnen niet meer veilig terug naar hun familie en hebben geen middelen om een bestaan op te bouwen. Onderwijs is het belangrijkste middel om meisjesbesnijdenis en gedwongen uithuwelijking te voorkomen. En door middel van onderwijs, vak trainingen en goede begeleiding kunnen deze jonge meisjes een beter bestaan opbouwen.

Jongens in de Pokot stam zijn van oorsprong verantwoordelijk voor het vee. Hoewel de houding van ouders ten opzichte van jongensonderwijs positiever is dan meisjesonderwijs, krijgen weeskinderen en jongens uit afgelegen dorpen vaak ook geen kans om door te leren. Child Care Africa sloot in 2019 de handen ineen met Hope for the Children Foundation om weeskinderen en kwetsbare kinderen in Amudat een betere toekomst te bieden.

Onze partner in Amudat

In Amudat werken wij samen met Hope for the Children Foundation (HFC). Deze lokale stichting werd in 2014 opgericht door een groep enthousiaste en betrokken vrouwen, die zijn geboren en getogen in Amudat en de cultuur, taal, gemeenschap en problematiek goed kennen. Zij komen op voor de rechten van kinderen en zorgen ervoor dat zelfs de meest kwetsbare kinderen naar school kunnen.

Visie: “Een samenleving waarin alle kinderen toegang hebben tot burger- sociale – economische en culturele rechten, zonder discriminatie op basis van geslacht, ras, stam of religie”

Missie: “Bevordering en bescherming van kinderrechten en gendergelijkheid”

Kernwaarde: “Elk kind is mijn kind”

Leerlingen in 2019
Het bestuur van HFC

Gesponsorde leerlingen in Amudat:

2021BasisschoolMiddelbare schoolVervolg onderwijsTotaal
Jongens1723343
Meisjes3926671
Totaal564991 1 4
2020BasisschoolMiddelbare schoolVervolg onderwijsTotaal
Jongens1622139
Meisjes3428264
Totaal505031 0 3
2019BasisschoolMiddelbare schoolVervolg onderwijsTotaal
Jongens148022
Meisjes206026
Totaal341404 8

Lees hier in een interview met Oliver Namusabi (manager van Hope for the Children) meer over haar droom.