Harriet Walhout

Functie CCA: bestuurssecretaris 
Functie werk: directeur bij Helix Academy – opleider voor vastgoed en wonen
Opleiding: HEAO financiële sector

Wie ben je en wat is je achtergrond?

Mijn naam is Harriet Walhout en ik ben 44 jaar oud. Samen met mijn man Maarten woon ik al bijna 25 jaar met veel plezier in Gouda. Ons gezin bestaat daarnaast uit onze 4 kinderen: een dochter en drie zoons. Ik ben een echt familiemens; ik hou erg van de gezelligheid en de ‘reuring’ die het gezinsleven met zich meebrengt. Ik word blij van gezamenlijke uitjes, vakanties en etentjes met gezin en vrienden. Samen met mijn man ben ik zo’n 25 jaar lid van de PKN-gemeente ‘Sint Jan’ te Gouda. Ons geloof en kerkelijke betrokkenheid zijn een belangrijke basis in ons leven. 

Nadat ik het VWO afrondde, volgde ik een HEAO-opleiding specifiek voor de bank- en verzekeringssector. In de 7 jaar die volgden, gebruikte ik deze kennis in mijn werk als accountmanager bij de ING Bank. Daarna startte ik als manager opleidingen binnen het WVS-concern en ook in mijn huidige functie ben ik nog altijd werkzaam binnen de opleidingsbranche.

Hoe ben je bij CCA betrokken geraakt?

Ik werk inmiddels alweer een geruim aantal jaar bij Helix, wat onderdeel is van het WVS-concern.
CCA werd opgezet vanuit datzelfde WVS-concern; van dichtbij zag ik het bijzondere werk dat CCA-oprichters Wim van Welzen en Dorian Cozijnse verrichten in samenwerking met de lokale partners in Oeganda. Mooi werk, waaraan ik ook graag mijn steentje wilde bijdragen! Zo’n twee jaar geleden startte ik dan ook als lid van het fondsenwervingsteam voor CCA, met als doel om samen met andere vrijwilligers vanuit Nederland de financiële slagkracht van CCA te vergroten. Met veel plezier ben ik recent gestart in de rol van bestuurssecretaris.   

Wat is jouw drijfveer om je als vrijwilliger in te zetten voor CCA? 

Ik voel me gezegend en bevoorrecht in dit leven; ik ben dankbaar voor de plek waar mijn wieg stond en de kansen die ik kreeg, dankbaar voor mijn gezondheid, mijn gezin en een fijne baan. Deze rijkdom zet mij aan het denken: hoe kan ik, vanuit deze bevoorrechte positie én vanuit mijn christelijke levensvisie, in het klein íets doen voor hen die het met zoveel minder moeten doen? Dit maakt dat ik niet stil kan blijven zitten en me vol enthousiasme inzet voor CCA.

Het feit dat CCA inzet op lokale initiatieven en samenwerking aangaat met lokale partners spreekt mij aan. Ik ben ervan overtuigd dat dit op de lange termijn echt het verschil gaat maken. Vanuit mijn werkervaring ken ik als geen ander het belang van goed onderwijs. Geweldig dat we vanuit CCA de onderwijsprogramma’s toegankelijk kunnen maken voor de meest kwetsbare kinderen in Afrika!

Welke kennis en ervaring neem je met je mee?

In de achterliggende jaren heb ik ervaring opgedaan met het aansturen van een organisatie en beantwoorden van beleidsmatige vraagstukken. Daarnaast heb ik het vermogen om snel te schakelen, zaken te organiseren en mensen te enthousiasmeren voor ideeën of initiatieven. Kennis en ervaring die hopelijk van toegevoegde waarde zijn binnen het bestuur van CCA. 

Wat is jouw wens voor CCA voor de komende 5 jaar?

Het plotselinge overlijden van CCA-directeur Dorian in 2022 was een grote klap voor haar familie en naaste vrienden, maar ook voor de stichting. Het voortbestaan van de stichting kwam plotseling onder druk te staan. Bijzonder dat er in het achterliggende jaar weer mogelijkheden gevonden werden om het werk voort te zetten en dat Frank, Elias en Iris in de achterliggende maanden startten als coördinatoren voor de stichting. Mijn wens is dat CCA als organisatie in de komende jaren nog verder uitgebouwd kan worden en voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om voor grote groepen kwetsbare kinderen in Afrika dromen waar te maken. Wat zou het geweldig zijn wanneer we deze kinderen een toekomstperspectief kunnen bieden door hen toegang te geven tot onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding. Tot slot is het mijn wens dat het werk van CCA op de langere termijn zal werken als een olievlek; dat de CCA-programma’s niet alleen het leven van de kinderen verbeteren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan hun familie, de gemeenschap waarin ze leven en het land.