Help mee

Doneren

Wilt u een eenmalige of maandelijkse donatie doen?

CCA Foundation heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zullen giften volledig fiscaal verrekenbaar zijn.

Algemene gegevens
IBAN: NL55 RABO 0349 8451 82 (t.n.v. CCA Foundations)
RSIN: 860567266
KvK: 76264998

Veelgestelde vragen

Hoe werkt bedrijfssponsering?

Ga naar de pagina “Als bedrijf” om meer te leren over bedrijfssponsoring

Hoe kan onze kerk bijdragen?

Ga naar de pagina “Als kerk” om meer te leren over helpen als kerk

Hoe kan onze school bijdragen?

Ga naar de pagina “Als school” om meer te leren over helpen als school

Hoe wordt mijn bijdrage besteedt?

Met uw bijdrage betalen wij voor het onderwijs en de basisbehoeften van kwetsbare kinderen en jongeren in de programmagebieden. Naast een algemene donatie bieden wij in het donatieformulier mogelijkheid om een specifiek doel te selecteren. Andere donatie ideeën kunt u delen via het contactformulier.

100% van de donaties worden besteed in Afrika. Wij zijn een kleine organisatie en zien erop toe dat de donaties op de juiste plek terecht komen. Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en wij hebben geen kantoor- of administratieve kosten.

Wat zijn de kosten per kind?

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde kosten per leerling weer. De kosten zijn in elk geval inclusief: lesmaterialen, slaapbenodigdheden, schoolgeld, eten, veilig onderdak, vervoer, medische kosten en psychosociale begeleiding en monitoring.

Kosten-kind-sponsoring-amudat-kaabong-karamoja

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij CCA?

CCA werkt in binnen- en buitenland voornamelijk met vrijwilligers. Wij waarderen hun inzet enorm! Wij kunnen in Nederland altijd hulp gebruiken bij fondsenwerving en campagnes. Bij vrijwilligerswerk (met gesponsorde kinderen) in het buitenland vragen wij u ten minste 6 maanden beschikbaar te zijn. De kosten voor vrijwilligerswerk in het buitenland worden betaald door de vrijwilliger zelf.

Kan ik ook spullen doneren aan CCA?

Af en toe zullen wij vragen om spullen in natura, zoals kleding, schoenen, laptops of lesmaterialen. Hierover zullen wij duidelijk berichten op de website. Op dit moment kunnen wij oude smartphones, camera’s, laptops and tablets heel goed gebruiken!

Hoe kom ik in contact met CCA?

Bel ons op: 0182 347 168
Of maak gebruik van het contactformulier.