Help mee

Doneren

Wilt u een eenmalige of maandelijkse donatie doen?

CCA Foundation heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zullen giften volledig fiscaal verrekenbaar zijn.

Algemene gegevens
IBAN: NL55 RABO 0349 8451 82 (t.n.v. CCA Foundations)
RSIN: 860567266
KvK: 76264998

Veelgestelde vragen

Hoe werkt bedrijfssponsering?

Bedrijven kunnen op verschillende manieren ondersteunen. Dit kan met een:

• Structurele bijdrage. Steun onze programma’s structureel, met een (jaarlijks) percentage van uw loonsom, omzet of winst.
• Eenmalige bijdrage. Draag ons werk met een donatie eenmalig een warm hart toe.
• Speciaal project. Regelmatig hebben wij speciale projecten die financiering behoeven. Zoals operaties van gehandicapte kinderen, de bouw van een meisjesopvang of de aanschaf van lesmaterialen voor scholen.
• Gift in natura. Denk hierbij aan artikelen die kinderen op school of thuis kunnen gebruiken. Hierover gaan wij graag vooraf in gesprek.

Wij helpen bedrijven om MVO concreet te maken en denken graag mee over de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij:

• Regelmatige updates via onze website en de digitale nieuwsbrief
• Informatiebrochures en bureau kalenders voor uw kantoor
• De mogelijkheid om een CCA spreker uit te nodigen om wat te vertellen tijdens een bedrijfsbijeenkomst
• De mogelijkheid om onze programma’s in Oeganda te bezoeken (lees het verhaal van Robert de Heer, bedrijfssponsor van CCA)
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst voor bedrijven, stichtingen, fondsen en individuen waar CCA mee werkt.

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier.

Hoe kan onze kerk bijdragen?

Onze stichting werkt vanuit een Christelijke visie. Onze Bijbelse drijfveer: “En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven (Galaten 6 vers 9).” Wij nodigen kerken uit om ons werk te ondersteunen. Dit kan met een:

• Structurele of eenmalige bijdrage.
• Speciaal project. Regelmatig hebben wij speciale projecten die financiering behoeven. Zoals operaties van gehandicapte kinderen, de bouw van een meisjesopvang of de aanschaf van lesmaterialen voor scholen.
• Gift in natura. Denk hierbij aan artikelen die kinderen op school of thuis kunnen gebruiken. Hierover gaan wij graag vooraf in gesprek.

In ruil voor de bijdrage van uw kerk, bieden wij:

• Regelmatige updates via onze website en de digitale nieuwsbrief
• Een collectebus voor gebruik in de kerk
• De mogelijkheid om een CCA spreker uit te nodigen om het opgehaalde bedrag in ontvangst te nemen
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst voor bedrijven, stichtingen, fondsen en individuen waar CCA mee werkt.

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier.

Hoe kan onze school bijdragen?

Onze stichting helpt kwetsbare kinderen met toegang tot onderwijs. Wij kunnen ons voorstellen dat deze invalshoek interessant is voor scholen in Nederland. Helpen kan met een:

• Structurele of eenmalige bijdrage.
• Speciaal project. Regelmatig hebben wij speciale projecten die financiering behoeven. Zoals de bouw van een klaslokaal of de aanschaf van lesmaterialen voor scholen.
• Gift in natura. Denk hierbij aan artikelen die kinderen op school of thuis kunnen gebruiken. Hierover gaan wij graag vooraf in gesprek.

In ruil voor de bijdrage van uw school, bieden wij:

• Regelmatige updates via onze website en de digitale nieuwsbrief
• Een collectebus voor gebruik in op school
• De mogelijkheid om een CCA spreker uit te nodigen om het opgehaalde bedrag in ontvangst te nemen
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst voor bedrijven, stichtingen, fondsen en individuen waar CCA mee werkt.

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier.

Hoe wordt mijn bijdrage besteedt?

Met uw bijdrage betalen wij voor het onderwijs en de basisbehoeften van kwetsbare kinderen en jongeren in de programmagebieden. Naast een algemene donatie bieden wij in het donatieformulier mogelijkheid om een specifiek doel te selecteren. Andere donatie ideeën kunt u delen via het contactformulier.

100% van de donaties worden besteed in Afrika. Wij zijn een kleine organisatie en zien erop toe dat de donaties op de juiste plek terecht komen. Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en wij hebben geen kantoor- of administratieve kosten.

Wat zijn de kosten per kind?

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde kosten per leerling weer. Deze kosten kunnen afwijken per partner, school en werkgebied. Daarnaast zijn de individuele omstandigheden van het kind van invloed op deze kosten. De kosten zijn in elk geval inclusief: lesmaterialen, slaapbenodigdheden, schoolgeld, eten, veilig onderdak, vervoer, medische kosten en psychosociale begeleiding en monitoring. Op dit moment slapen alle leerlingen in het CCA programma op school (“in boarding”).

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij CCA?

CCA werkt in binnen- en buitenland voornamelijk met vrijwilligers. Wij waarderen hun inzet enorm! Wij kunnen in Nederland altijd hulp gebruiken bij fondsenwerving en campagnes. Bij vrijwilligerswerk (met gesponsorde kinderen) in het buitenland vragen wij u ten minste 6 maanden beschikbaar te zijn.

De kosten voor vrijwilligerswerk worden betaald door de vrijwilliger zelf.

Kan ik ook spullen doneren aan CCA?

Af en toe zullen wij vragen om spullen in natura, zoals kleding, schoenen, laptops of lesmaterialen. Hierover zullen wij duidelijk berichten op de website.

Op dit moment hebben wij een inzamelingsactie voor Engelstalige jeugd- en kinderboeken.

Hoe kom ik in contact met CCA?

Bel ons op: 06 5345 6768 of 0182 347 168
Of maak gebruik van het contactformulier.