Hoe kiezen wij de leerlingen?

23 juni 2021

Onze bestuursleden staat samen met lokale medewerkers voor onmenselijke keuzes. Er zijn honderden – zo niet duizenden – kinderen in Karamoja die onze hulp keihard nodig hebben. Helaas hebben wij onvoldoende geld om alle kinderen te helpen. Wij moeten dus kiezen. Maar hoe?

Scholarships zijn meestal in te delen in twee categorieën; merit-based en needs-based. Merit-based houdt in dat de scholarship vergeven wordt aan het kind met de beste schoolprestaties. Needs-based scholarships worden vergeven aan kinderen die de hulp het hardst nodig hebben. Bij merit-based scholarships maken kinderen uit welgestelde gezinnen meestal meer kans, omdat deze kinderen opgroeien in veilige omgeving, met voldoende eten, aandacht en goede rolmodellen. Bij needs-based scholarships staat de kwetsbaarheid van het kind centraal. Of het kind goede resultaten haalt, is dan minder belangrijk.

Onze ideale kandidaten zijn kinderen met een hoge kwetsbaarheid én hoge potentie. Kinderen die uit moeilijke omstandigheden komen én over de kwaliteiten en juiste motivatie beschikken om goed te presteren op school en door te leren. Het is onze droom om docenten, verpleegkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en landbouwkundigen op te leiden, die lokaal een baan kunnen vinden en met hun kennis de regio vooruit kunnen helpen.

Kwetsbaarheid

Alle kinderen die gesponsord worden door CCA zijn kwetsbaar. Door geografische, economische en culturele barrières is onderwijs voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Een belangrijke vraag die wij onszelf stellen is; wat zou er met dit kind gebeuren als wij niet ingrijpen? We luisteren aandachtig naar de levensverhalen van het kind en gaan zelf op onderzoek uit om deze verhalen te verifiëren. In de gemeenschap doen we navraag bij buren, familieleden, docenten, religieus leiders en het dorpshoofd. Hierbij maken wij een inschatting van de noodzaak en de urgentie. Als het kind risico loopt op uithuwelijking, besnijdenis of ander geweld, handelt CCA direct.

Wij sponsoren o.a.:

  • Meisjes op de vlucht voor besnijdenis of een kind huwelijk 
  • Slachtoffers van mishandeling, verwaarlozing en kinderhandel 
  • Kinderen met een chronische ziekte of handicap 
  • Weeskinderen 
  • Kinderen in extreme armoede 
  • Kinderen van zieke, gehandicapte of bejaarde ouders en verzorgers 
  • Kinderen van alleenstaande moeders of weduwes

Potentie

75% van alle kinderen in Karamoja gaat niet naar de basisschool. Van de kinderen die wel naar de basisschool gaan, gaan de meesten naar overheidsscholen. Deze scholen zijn erg goedkoop. Maar dit is ook duidelijk te merken. In uitpuilende klaslokalen of onder een boom proberen de kinderen wat van de uitleg van de juf of meester op te vangen. Er is weinig zicht op de leerlingen. Met honderd leerlingen in een klas, valt het minder op als een leerling plotseling niet meer op school verschijnt of vaak thuis wordt gehouden. Kinderen in Karamoja worden door hun ouders en verzorgers namelijk niet of nauwelijks gemotiveerd om naar school te gaan. Zij zijn zelf meestal analfabeet en zien de waarde van onderwijs niet in. Er is thuis en op het land veel werk te verrichten. En van oudsher worden meisjes al rond hun 14e uitgehuwelijkt, in ruil voor een bruidsschat van zo’n 20 koeien.

De docenten op overheidsscholen worden willekeurig geplaatst. Ze spreken de lokale taal meestal niet en kunnen in de afgelegen gebieden geen huurwoning vinden. Met tot gevolg dat ze dagelijks ver moeten reizen naar hun werk en vaak laat aankomen en vroeg vertrekken. De kinderen moeten in de ochtend thuis meehelpen en dan nog naar school lopen, waardoor ze laat, uitgeteld en hongerig naar school komen. Er is geen schoon drinkwater en geen eten op school. Voor meisjes is er ook geen maandverband aanwezig, waardoor ze tijdens hun ongesteldheid vaak thuis blijven.

Om deze en nog veel meer redenen, lukt het jongens en meisjes vaak niet om de basisschool af te maken. Juist extra knap als het een kind onder deze moeilijke omstandigheden wel lukt om de basisschool met goede cijfers af te maken! Maar als het dan lukt, blijkt de middelbare school vaak onbetaalbaar. En dan? Wie niet kan lezen, kan niet leren. En wie geen vak kan leren, kan nauwelijks betaald werk krijgen of een eigen bedrijfje starten.

Kinderen die in deze moeilijke omstandigheden hun basisschool goed hebben afgerond, hebben overduidelijk potentie. CCA helpt graag kinderen die gefocust zijn en goede cijfers halen. Van kwetsbare kinderen die nog nooit naar school zijn geweest, kunnen we op voorhand de potentie moeilijker inschatten. Dan gaan we uit van hun enthousiasme en energie. Eenmaal opgenomen in ons sponsoring programma, gaan de leerlingen naar betere scholen in hun eigen regio. Ze slapen en eten op school, zodat ze geen lessen hoeven te missen. Ze worden gemotiveerd om hun schoolprestaties goed te houden.

De keuze

CCA helpt kinderen die kwetsbaar zijn en de potentie hebben er iets moois van te maken. In deze keuze zijn religie, etniciteit, afkomst of politieke voorkeur niet van belang. Ook kunnen de leerlingen op verschillende leeftijden en niveaus instromen. Gemiddeld is het aandeel meisjes wel groter (60%) dan het aandeel jongens (40%), omdat meisjes en vrouwen een achtergestelde positie hebben. We kiezen ervoor om maximaal 2 kinderen per gezin te ondersteunen.

Lees ook: