Honger in Karamoja

26 maart 2021

In Karamoja neemt het aantal (ernstig) ondervoede kinderen toe. In 2018, was drie van de tien kinderen jonger dan vijf jaar in Karamoja ondervoed. Dit is inmiddels toegenomen tot vier van de tien kinderen. 40%. In de meeste gevallen gaat het om acute ondervoeding, een gevaarlijke conditie die de ontwikkeling van de hersenen belemmert. Sinds de lockdown maatregelen, de locust invasie en aanhoudende droogte is honger en ondervoeding toegenomen.

CCA runt in samenwerking met AWARE sinds December een opvang voor gehandicapte kinderen, waar zij kunnen aansterken voor hun operatie. Steeds vaker ontvangen wij in de opvang moeders met ernstig ondervoede kinderen. Zonder handicap, maar toch bijzonder kwetsbaar. Vaak een combinatie van armoede, voedselgebrek en verwaarlozing. Wij helpen deze kinderen met goede voeding en opname in het lokale ziekenhuis. Wij doen onze uiterste best om de levens van deze kindjes te redden. Helaas komt de hulp vaak te laat. Bijzonder moeilijke momenten voor ons allemaal.

Dedeng is 1.5 jaar en weegt maar net anderhalve kilo…

Lees ook: