Hulp aan kinderen met schisis in Oeganda

27 september 2020

Kinderen met een handicap lopen in Afrika extra groot risico. De gezondheidszorg in afgelegen gebieden is slecht. Door taboes en bijgeloof lopen deze kinderen ook nog groter risico op verwaarlozing en sociale uitsluiting. Wij nemen kinderen met fysieke handicap op in ons reguliere kind sponsoring programma en bieden extra medische zorg en aandacht. Waaronder kinderen met schisis.

Medische gevolgen schisis

Schisis is aangeboren afwijking waardoor de lip, de kaak of het gehemelte van het kindje tijdens de zwangerschap niet goed aan elkaar zijn gegroeid. Deze aandoening komt voor bij ongeveer 1 a 2 op de duizend mensen. Schisis heeft invloed op het uiterlijk van het kindje, maar kan ook gevolgen hebben voor de voeding, het gehoor, de spraak, de neus en het gebit. Wat de gevolgen precies zijn, ligt aan welke vorm van schisis het kindje heeft. Bij een lip- of kaakspleet zijn de gevolgen niet zo groot. Een spleet in het gehemelte kan ernstige gevolgen hebben. Zo hebben kinderen met een gehemeltespleet vaak moeite met (borst)voeden. Het kindje kan niet goed vacuüm te zuigen, waardoor drinken aan de borst of fles niet lukt.

Sociale gevolgen schisis

Kinderen met schisis hebben vaak te lijden onder stigmatisering en bijgeloof. Zo vertelde een moeder van een jongetje met schisis dat dorpsgenoten na de bevalling adviseerden om het kindje niet te voeden, tot het vanzelf zou sterven. Een kindje met schisis zou haar borsten namelijk voorgoed uitputten, waarna ze geen ander kindje meer zou kunnen voeden. Verwaarlozing of doding van gehandicapte kindjes komt in de lokale gemeenschappen in Karamoja vaker voor. Gelukkig besloot deze moeder met haar kindje te vluchten.

Kinderen met een handicap hebben het vaak moeilijk op school. Een 7-jarige jongen uit Kaabong vertelde dat hij zich thuis wel op zijn gemak voelt, maar op school wordt gepest. Hij wil graag geholpen worden.

Onze aanpak:

  • Medische zorg. Wij werken samen met CoRSU, een ziekenhuis in Entebbe gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met een handicap. Wij brengen kinderen naar CoRSU en betalen mee aan een goede behandeling. Onze vertaalster en vertrouwenspersoon blijft gedurende de hele opname tijd samen met de ouders en kinderen in het ziekenhuis. Helemaal onzichtbaar wordt het litteken nooit, maar de kindjes met een schisis zien er na de operatie beter uit. Dit heeft een grote invloed op hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.
  • Begeleiding van ouders en kind. Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met de ouders en verzorgers van gehandicapte kindjes. Deze kindjes hebben namelijk minstens zo veel liefde, aandacht en vertrouwen nodig. Zij willen meedoen en verdienen de kans om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Bij de begeleiding betrekken wij vaak rolmodellen. Zo ging een gehandicapte vrouw in Amudat in gesprek met een gehandicapt kindje en haar familie. De familie leerde o.a. dat het meisje meer kon dan ze eigenlijk dachten en door simpele aanpassingen zelfs thuis mee kon helpen. Het meisje voelt zich nuttig en zit beter in haar vel.
  • Voorlichting. Klasgenootjes, buren, kerkgenoten en docenten moeten inzien dat een kinderen met een handicap ook willen leren, spelen en ontdekken. Zij krijgen past echt de kans om mee te doen, wanneer vooroordelen en stigma’s verdwijnen en zij geaccepteerd en omarmd worden. Wij betrekken rolmodellen en lokale leiders actief bij deze voorlichting.

Op dit moment wachten 42 gehandicapte kinderen in Karamoja op medische zorg, waarvan 6 kinderen met schisis. Helpt u mee om deze kinderen een betere toekomst te bieden?

Lees ook: