Maria wil naar school

2 maart 2022

Karamoja is een arm, zeer droog en afgelegen gebied. Het gaat slecht met de grootste economische activiteiten, veehoudMaar 25% van de kinderen in Karamoja gaat naar de basisschool. Maar 10% maakt de basisschool af. 7% van alle kinderen start met de middelbare school en maar 1% rondt uiteindelijk een vervolgopleiding af. Dit zijn cijfers, maar achter deze cijfers schuilen de moeilijke verhalen van duizenden kwetsbare kinderen. Kinderen die onwijs graag naar school willen, maar vanwege culturele, geografische en economische barrières geen mogelijkheden hebben om naar school te gaan. Zoals Maria.

Verhaal van Maria

Maria is met haar 11 jaar de jongste uit een gezin met zeven kinderen. Haar vader overleed toen ze pas twee jaar was, waardoor haar moeder er met de kinderen alleen voor kwam te staan. Traditiegetrouw werd de moeder van Maria onder druk gezet om te trouwen met de broer van haar overleden man. Toen ze dit weigerde, werden al het vee en waardevolle spullen ingenomen. Ze had geen middelen meer om haar kinderen naar school te sturen. Al Maria’s broertjes en zusjes zijn analfabeet en al op jonge leeftijd getrouwd. Maar Maria wil graag naar school en droomt van een toekomst als juf of verpleegkundige. Samen met haar moeder komt Maria al maandenlang wekelijks langs bij onze lokale partner om haar aanmelding op te volgen. Ze heeft ondertussen al van vriendinnetjes geleerd om de cijfers 1 tot 10 op te schrijven en kijkt er onwijs naar uit om zelf ook naar school te gaan. We vragen Maria en haar moeder geduld te hebben tot we voldoende financiële middelen hebben om het meisje toe te laten in ons programma.

Lees ook: