Meer dan onderwijs

18 april 2021

Child Care Africa helpt de meest kwetsbare kinderen en met toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, begeleiding en onderhoudt contact met ouders en verzorgers.

Hoewel het aantal gesponsorde kinderen groeit, blijft persoonlijke aandacht voor ons erg belangrijk. CCA investeert veel tijd en energie in het opbouwen van een goede vertrouwensband met de leerlingen. Wij bieden hun een luisterend oor en hebben oog voor hun individuele omstandigheden. 

Tijdens de leerling gesprekken worden de schoolprestaties, thuissituatie en eventuele trauma’s en gedragsproblemen te besproken. Dit is belangrijk, omdat onze gesponsorde leerlingen opgroeien in armoede en vaak te maken hebben gehad met een onveilige thuissituatie. Velen zijn slachtoffer van verwaarlozing of kindermishandeling. Wij bewaren de notities in een map en schakelen waar nodig hulp in van docenten, familie of bijvoorbeeld de politie. 

Naast de individuele gesprekken bezoeken onze partners de leerlingen in groepsverband. Tijdens de groepssessies leren zij over hun rechten en leeftijdsrelevante thema’s als menstruatie, voorkomen van zwangerschappen en SOA’s en risico’s van drank- en drugsgebruik.

Zo kregen de leerlingen die wij met AWARE Uganda samen sponsoren, afgelopen weekend van verpleegkundige Margaret les over seksualiteit en het voorkomen van SOA’s.

Lees ook: