Rehabilitatie programma

25 april 2023

Frank heeft inmiddels al bergen werk verzet op het gebied van rehabilitatie. Zijn werk richt zich op de volgende 3 prioriteiten: 

1.      Voorlichting en training geven aan lokale leiders en werkers om hen te helpen fysieke en mentale handicaps beter te herkennen en te weten wat wel en niet behandelbaar is. Er is hier veel over onbekend en het stigma is groot. Door ons hierop te richten, willen we het stigma verkleinen en betere zorg organiseren. Onderdeel hiervan is ook dat drie werkers van CCA een training van 4-maanden volgen over “Community Based Rehabilitation”. In de eerste maanden van 2023 hebben we ongeveer 100 nieuwe kinderen kunnen identificeren, zodat ze gepaste medische zorg kunnen krijgen.  

2.      Medische zorg organiseren, zoals zorgen dat kinderen en jongeren geopereerd worden en eventueel hulpmiddelen krijgen, zoals speciale schoenen, krukken en rolstoelen. In de eerste maanden van 2023 konden we zo ongeveer 15 kinderen helpen.  

3.      Onderwijs richt zich op het zoveel mogelijk geven van inclusief onderwijs, ook voor blinde en dove kinderen. Op deze manier kunnen alle kinderen gewoon meedoen en door met elkaar in aanraking te komen, leren kinderen al vroeg dat kinderen met een handicap ook gewone kinderen zijn. Dit onderwijs richt zich ook op jongeren die een beroepstraining krijgen, zodat ze een inkomen kunnen genereren.  

We zijn blij met de kennis en energie van Frank op het gebied van rehabilitatie!  

Lees ook: