Vanuit het bestuur…

11 maart 2023

We zijn blij te kunnen melden dat het CCA-team in Nederland recent weer verder is uitgebreid. 

Met ingang van 1 maart jl. is Jolanda Rietveld voor twee dagen per week gestart als medewerker op het gebied van fondsenwerving. Samen met echtgenoot Willy (CCA-bestuurslid) bracht Jolanda in oktober ’22 een bezoek aan een aantal CCA-projecten. 
Vol enthousiasme gaat Jolanda dan ook aan de slag als fondsenwerver.

‘Ik ben heel enthousiast om vanaf nu aan het werk te mogen gaan als fondsenwerver voor CCA en mijn energie te mogen steken in het zoeken naar financiële middelen zodat dit mooie werk door kan gaan en nog liever om het mogelijk te maken dat nog meer kinderen in Oeganda geholpen kunnen worden aan een betere toekomst. Ik hoop anderen net zo enthousiast te mogen maken en te laten zien dat het een Zegen is om deze kinderen te mogen helpen en dat zij met de mogelijkheden die hun geboden is hun gemeenschap weer verder kunnen helpen”. 

We wensen Jolanda veel succes toe in haar werk voor CCA!            

Op 6 maart jl. vond een wisseling plaats in het CCA-bestuur. Suzanne Brouwer, vanaf de oprichting van CCA in 2019 nauw betrokken bij de stichting in de rol van bestuurssecretaris, legde haar bestuurstaken neer en droeg het stokje over aan Harriet Walhout. We zijn dankbaar voor al het werk dat Suzanne belangeloos verrichtte voor CCA en spreken onze dank hiervoor uit in haar richting. 
Harriet is al geruime tijd als vrijwilliger betrokken bij CCA vanuit het fondsenwervingsteam. We wensen Harriet succes en wijsheid toe bij het oppakken van haar nieuwe taak binnen het bestuur. 

Jolanda is, net als een aantal andere medewerkers die in Nederland voor CCA werkzaam zijn, in dienst van WVS Holding. Deze medewerkers worden zonder doorbelasting van kosten gedetacheerd bij CCA. Dit zorgt ervoor dat alle donaties aan CCA voor 100% in Afrika besteed kunnen worden. Ook worden vanuit CCA geen salarissen betaald aan bestuursleden of huur voor een kantoor in Nederland.

Lees ook: