Voorkomen van tiener zwangerschappen

24 september 2020

Armoede, uithuwelijking en tienerzwangerschap zijn de belangrijkste redenen voor meisjes in Karamoja om vervroegd te stoppen met school. Ons sponsoring programma helpt arme meisjes naar school te gaan en uithuwelijking voorkomen. Wij doen onze uiterste best om ook tienerzwangerschappen te voorkomen. Deze week onze lokale partner KAPDA in Kaabong.

Voorlichting

Het voorkomen van tienerzwangerschappen begint met seksuele voorlichting. Wij vinden het belangrijk om met onze leerlingen te praten over seksualiteit. Onze afspraak is: eerst een diploma. Wij adviseren jongens en meisjes om te wachten tot na hun studie en tot zij een goede partner gevonden hebben. Het is voor tienermoeders namelijk moeilijk om alsnog hun opleiding af te maken. Als wachten niet lukt, gebruik dan voorbehoedsmiddelen om zwangerschap en SOA’s te voorkomen.

Gesprekken met ouders / verzorgers

Ouders en verzorgers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van tienerzwangerschappen. Hier hebben zij vaak geen weet van. Ze durven niet met hun kinderen over seksualiteit te praten. Op school worden deze thema’s maar weinig besproken. Wij geven ouders hierin steun en wijzen hun op hun verantwoordelijkheden. Een oogje in het zeil houden, voorkomen dat hun dochter ’s nachts op stap gaat, vermijden van alcohol en drugs, duidelijke regels en vooral veel praten.

Voorlichting ouders en kinderen bij KAPDA Kaabong

Zwangerschapstesten

De meisjes in de puberteit worden regelmatig getest op zwangerschappen. Dit doen wij met behulp van medewerkers van het lokale ziekenhuis. Privacy is erg belangrijk: de testresultaten worden alleen met de meisjes zelf gedeeld. De zwangerschapstest doen zij in een aparte ruimte, alleen of in het bijzijn van ten minste twee vriendinnen of vrouwelijke staff.

Wat als het resultaat positief is?

Bij een positief resultaat worden de vervolgstappen rustig met het meisje besproken. Zoals het informeren van de vader van het kindje, gesprekken met de ouders / verzorgers en de nabije en verre toekomstplannen. Een positieve test betekent niet direct verwijdering uit ons sponsoring programma. We willen wel samen nadenken over passende oplossingen voor moeder en kindje. Op dit moment steunen wij in totaal 5 meisjes die al een kindje hebben.

Lees ook: