Kaabong (Uganda)

Kaabong district ligt in het noorden van de Karamoja regio en wordt bewoond door de Karamojong stam en minderheidsgroep de Ik. De Oegandese overheid ontwapende in 2009 een groot deel van Karamoja, maar Kaabong blijft tot op heden onrustig. Dit komt vooral door de nabijheid van conflictland Zuid-Soedan en de poreuze grens met buurland Kenia. Wapens zijn voorhanden en vee roof en conflicten tussen stammen komen geregeld voor. In Kaabong wonen relatief veel weeskinderen en in de steek gelaten kinderen, die vaak verblijven bij hun grootouders of familieleden.

Het droge seizoen duurt er lang en de omstandigheden zorgen voor weinig voedselzekerheid en economisch perspectief voor de grotendeels analfabete (82%) bevolking. Maar één op de vier jonge kinderen (6-12 jaar) heeft toegang tot basisonderwijs, wegens financiële of culturele barrières. Maar 7% van de kinderen stroomt door naar de middelbare school. De vraag naar onderwijs in Kaabong is onwijs groot.

De obstakels voor meisjes zijn extra groot. Ontvoering en verkrachting worden in Kaabong van oudsher gebruikt als middel om een meisje te reserveren voor het huwelijk. Eenmaal verkracht / ontmaagd is een meisje namelijk moeilijk huwbaar aan andere mannen. Een kind huwelijk ontneemt meisjes de kans om hun opleiding af te maken en vergroot risico’s op tienerzwangerschap, chronische armoede en huiselijk geweld. De kans op het vinden van eerlijk werk en economische zekerheid is voor onopgeleide meisjes vrijwel nihil.

Om deze redenen biedt CCA in samenwerking met twee lokale partners onderwijskansen aan kwetsbare kinderen en jongeren in Kaabong. Speciale aandacht gaat uit naar tienermeisjes en kinderen met een handicap.

Action for women and Awakening in Rural Environment (AWARE)

AWARE werd in 1989 opgericht door een groep actieve en hardwerkende vrouwen in Kaabong. De organisatie voert campagnes om geweld tegen vrouwen te verminderen en werkt hard om andere sociale, culturele en economische problemen te bestrijden. De organisatie heeft een groot hart voor kwetsbare kinderen, jongeren en vrouwen. Samen met AWARE ondersteunen wij kwetsbare jongeren en runnen wij een opvang- en activiteitencentrum voor kwetsbare meisjes en vrouwen.

Visie: “een maatschappij waarin vrouwen een actieve rol spelen en bijdragen aan ontwikkeling en verbeterde levensomstandigheden”

Missie: “vergroten van de kracht en het zelfvertrouwen van vrouwen in Karamoja, door participatie in programma’s die bijdragen aan het levensonderhoud van hun gezin”

Gedeelde waarde: “leven in waardigheid en met respect voor mensenrechten van inheemse volkeren”

Karamoja Peace and Development Agency (KAPDA)

KAPDA werd in 2005 opgericht door een groep mensen die vrede wilden creëren tussen verschillende stammen in Karamoja. KAPDA voert sinds de conflicten in Kaabong zijn afgenomen een breed scala aan ontwikkelingsprojecten uit, met name in de sectoren onderwijs en inkomen. Samen met KAPDA sponsoren wij middelbare school leerlingen uit zeer afgelegen dorpen, waaronder leerlingen uit de Ik gemeenschap.

Visie: “een vredige en sociaaleconomisch goed ontwikkelde maatschappij”

Missie: “bijdragen aan goede gezondheid, vrede en duurzame inkomensgeneratie, mede door goed bestuur”

Gedeelde waarde: “behoor tot elkaar”

Gesponsorde leerlingen in Kaabong:

2021BasisschoolMiddelbare schoolVervolgonderwijsTotaal
Jongens433138
Meisjes637144
Totaal107028 2
2020BasisschoolMiddelbare schoolVervolgonderwijsTotaal
Jongens020020
Meisjes028129
Totaal04814 9

Lees de verhalen van Stephen en Anna.