Crisis, crisis, crisis

26 mei 2020

In Karamoja in noordoost Oeganda worden de eerste maanden van 2020 gekenmerkt door een reeks aan rampen. Het begon allemaal met een toename van veediefstal en geweld. De situatie verslechterde door de locust plaag. Tel daar nog eens COVID-19 bij op… een driedubbele crisis. Welke impact heeft deze driedubbele crisis in Karamoja?

Crisis 1: Gewapende veehoeders

Veediefstal zorgde decennialang voor veel onveiligheid en leed in Karamoja. Na de gewelddadige ontwapening van Karamoja in 2009, werd de regio relatief stabiel. Door de toegenomen rust en vrede kon de regio ontwikkelen en namen economische activiteiten toe. Vee-gerelateerd geweld nam helaas weer toe in de laatste zes maanden van 2019, gedreven door honger, schaarste en oplaaiende ruzies tussen stammen. De Oegandese veiligheidsdiensten startten begin 2020 met nieuwe acties om de regio te ontwapenen en vrede te herstellen.

Crisis 2: Locust invasie

In februari 2020 arriveerden de eerste locust zwermen in Oeganda. In april kwam een tweede en veel gevaarlijkere zwerm in Karamoja de grens over. Er wordt gevreesd dat deze ramp nog lang niet over is. Een derde zwerm komt waarschijnlijk in mei of juni Karamoja binnen. De insectenplaag zorgt voor grootschalige verwoesting in Oost-Afrika. Een zwerm kan in één dag 160,000 ton oogst eten. Voeding voor ruim 35,000 mensen. De Wereldbank schat dat 80 miljoen hectare landbouwgrond en oogst zullen worden verwoest door de locust plaag, vooral in Kenia, Ethiopië, Soedan en Somalië. In Oeganda leidt de locust invasie vermoedelijk tot een biljoen euro schade in vee, vee productie, landbouwgrond en oogst. Met name in Karamoja. 

Locust invasie

Crisis 3: Corona preventie

In maart 2020 werd de eerste corona besmetting gemeld in Oeganda. Deze besmetting leidde tot strikte maatregelen in het gehele land. Oeganda ging op slot, de scholen gingen dicht en de onzekerheid nam toe. Onder veel families nam ook armoede verder toe. 

De laatste maanden is corona het gesprek van de dag. Alle aandacht is gericht op de strijd tegen corona. En dit terwijl er in Karamoja nog twee andere rampen plaatsvinden. De aandacht voor corona heeft de acties om de locust te verjagen grotendeels stopgezet en de budgetten zijn herverdeeld. Een land met kleine noodbudgetten, kan drie rampen tegelijk niet aan. 

Economen voorspellen Afrika’s eerste recessie in 25 jaar. Hongersnood in oost Afrika en de Hoorn van Afrika, veroorzaakt door de locust, zorgt voor nog meer schade en onzekerheid onder de bevolking.

Als kleine stichting kunnen wij deze problemen niet oplossen. Maar wij doen wat we kunnen om te helpen en kwetsbare kinderen en jongeren een stukje zekerheid en toekomstperspectief te bieden. U kunt ons helpen in gebed en met een bijdrage. Samen brengen wij hoop.

Corona preventie

Bron: 
Raids, locusts and COVID-19: it is a triple disaster in Karamoja (The Independent, 23 april 2020)

Lees ook: