Vacature directeur Child Care Africa

9 mei 2022

Child Care Africa verbetert de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van de meest kwetsbare kinderen in Karamoja, Oost Oeganda. CCA ondersteunt deze kinderen door middel van onderwijs in de brede zin en CCA organiseert medische behandelingen voor gehandicapte kinderen. 

“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven (Galaten 6 vers 9).” 

Vanwege het plotseling overlijden van onze directeur zoeken wij een  

Directeur Child Care Africa  (M/V) 

Maria wil naar school

2 maart 2022

Karamoja is een arm, zeer droog en afgelegen gebied. Het gaat slecht met de grootste economische activiteiten, veehoudMaar 25% van de kinderen in Karamoja gaat naar de basisschool. Maar 10% maakt de basisschool af. 7% van alle kinderen start met de middelbare school en maar 1% rondt uiteindelijk een vervolgopleiding af. Dit zijn cijfers, maar achter deze cijfers schuilen de moeilijke verhalen van duizenden kwetsbare kinderen. Kinderen die onwijs graag naar school willen, maar vanwege culturele, geografische en economische barrières geen mogelijkheden hebben om naar school te gaan. Zoals Maria.

Kaabong Life Bakery

1 maart 2022

Karamoja is een arm, zeer droog en afgelegen gebied. Het gaat slecht met de grootste economische activiteiten, veehouderij en kleinschalige landbouw. 61% van Karamoja’s inwoners leeft in extreme armoede. Daarnaast zijn gezinnen groot, gemiddeld krijgen vrouwen 8 kinderen. Dit zorgt ervoor dat er vaak geen geld is voor basisbehoeften, school en gezondheidszorg. 

Bakkerijtraining van start!

16 februari 2022

Vandaag startten 3 enthousiaste meiden uit Kaabong hun training in bakken en ondernemerschap bij Bake it Smart and Simple (BISS). Na een training van 6 weken en een stage van een week zullen Sarah, Ruth en Norah samen hun eigen bakkerij oprichten. Zo zijn er binnenkort naast koekjes, cakes en donuts voor het eerst verse broden verkrijgbaar in Kaabong! De dames kunnen door middel van de bakkerij een duurzaam inkomen genereren voor henzelf en hun familie. Ook dragen zij bij aan de voedsel kwaliteit, diversiteit en beschikbaarheid in Kaabong en kunnen zij anderen helpen door hun kennis over bakken en ondernemerschap te delen.