Voedselschaarste en ondervoeding

15 juni 2020

In Karamoja neemt het aantal (ernstig) ondervoede kinderen toe. In 2018, was drie van de tien kinderen jonger dan vijf jaar in Karamoja ondervoed. Dit is inmiddels toegenomen tot vier van de tien kinderen. 40%. In de meeste gevallen gaat het om acute ondervoeding, een gevaarlijke conditie die de ontwikkeling van de hersenen belemmert. 

Het regionale ziekenhuis in Moroto ontvangt dagelijks ten minste vijf kinderen met acute ondervoeding. Oorzaken voor ondervoeding zijn voedselschaarste, armoede, onregelmatige regenval, slechte oogst en verkeerde bestedingspatronen. Het aantal ondervoede kinderen neemt sinds de corona uitbraak verder toe. Door de COVID-19 lockdown maatregelen en toegenomen armoede kunnen veel ouders hun kinderen geen gevarieerde maaltijd meer bieden.

De schade door de locust invasie lijkt zich gelukkig te beperken tot een minimum. Door de aanhoudende regenval en wisselende windrichting is het risico op nieuwe invasies van locust uit Kenia beperkt. De locusts die eerder in Oeganda werden gesignaleerd, zijn inmiddels dood of geëmigreerd naar zuid-Soedan. De schade is lokaal in Teso, Karamoja en delen van Acholi en Lango. 

Een van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken was de sluiting van scholen. Alle schoolgaande leerlingen zitten sinds 20 maart thuis. Eerder schreven wij over toegenomen risico’s op huiselijk geweld, uithuwelijking en meisjesbesnijdenis. Maar in Karamoja missen 130.000 leerlingen ook de vaste schoolmaaltijd. Deze maaltijden zijn voor veel kwetsbare kinderen een belangrijk gegeven. 

Onze leerlingen

Begin maart trof CCA het jongere broertje van een gesponsorde leerling in bijzonder slechte conditie aan. Bij een bezoek aan het ziekenhuis werd het jongetje opgenomen wegens acute ondervoeding. Op basis van zijn grootte, werd in de eerste instantie aangenomen dat het om een kindje van 6 tot 12 maanden ging. Krop is erg klein en loopt achter in zijn ontwikkeling. Aan zijn gebit te zien, is Krop echter bijna twee jaar oud. Een erg zorgelijke situatie, die vergaande gevolgen kan hebben voor zijn ontwikkeling en toekomstperspectief. Krop ontvangt behandeling, extra voeding en zorg. Zijn moeder drinkt erg veel alcohol en laat de zorg voor haar kindje over aan haar 5-jaar oude dochter. Na de ziekenhuisopname zien we Krop bij zijn oom in huis langzaam aansterken. 

Krop in het ziekenhuis
met Dorian Cosijnse

In April kwam CCA in contact met de familie van Cheyech. Haar ouders hebben praktisch niets en wonen in een zeer klein huisje op het land van de kerk. De familie heeft geen land en genereert geen inkomen om voeding en andere basisbehoeften voor hun drie kinderen te betalen. Cheyech is dan ook erg dun en werd door het ziekenhuis in Amudat gecategoriseerd als zwaar ondervoed. Op school kreeg Cheyech elke dag ontbijt, lunch en avondeten. De impact van goede voeding was zichtbaar. Cheyech zag er steeds gezonder uit en was veel energieker. Toen de scholen dicht gingen wegens COVID-19, ging Cheyech terug naar huis. De sluiting van de scholen viel samen met een periode van droogte en schaarste. De familie had geen eten in huis en door de lockdown ging de voedselprijs enorm omhoog. Cheyech raakte zwaar ondervoed. Ze verblijft inmiddels met andere meisjes, die risico lopen uitgehuwelijkt te worden, in een noodopvang. Wij zijn met onze lokale partner in overleg over wat we kunnen betekenen voor de familie van Cheyech en andere kwetsbare kinderen. Wij ontvangen veel signalen over honger, voedselgebrek en ondervoeding en maken ons zorgen over de situatie in Karamoja, in het bijzonder tijdens de COVID-19 lockdown. 

Bronnen:
Malnutrition on the rise in Karamoja (The Independent, 1 mei 2020)
Malnutrition reclaims Karamoja amid Covid-19 pandemic (PML Daily, 22 mei 2020)
WFP Uganda Country Brief (WFP, 4 juni 2020)
Humanitarian Situation Report No. 4 (UNICEF Uganda, April 2020)

Lees ook: