Ontstaan en bestuur

Child Care Africa Foundation ontstond in 2019 in Oeganda, met als doel kwetsbare kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief bieden. Wij hebben allemaal met eigen ogen de uitzichtloosheid van weeskinderen en kwetsbare kinderen in Afrika gezien en willen een tastbaar verschil maken. Samen met de lokale bevolking zorgen wij ervoor dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving, in goede gezondheid en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en naar school te gaan. We geven de kinderen liefde en aandacht en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Zo kunnen zij ontsnappen aan de armoede cyclus en een positieve bijdrage leveren aan hun familie, gemeenschap en land.

Ons doel:
Zo veel mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Afrika onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding bieden.

Bijbelse drijfveer:
“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven”
(Galaten 6 vers 9).”

Ons bestuur wordt gevormd door vier bestuursleden (in Nederland) en een directeur (in Oeganda). Zij werken allemaal 100% op vrijwillige basis en onkosten (reiskosten, werkbezoeken, etc.) worden niet vanuit de stichting betaald. Wij zijn een kleine stichting en willen een tastbaar verschil maken. Wij zitten daarom dicht op de programma’s en hebben de controle over de besteding van onze gelden. Juist daarom kunnen wij u verzekeren dat iedere euro ten goede komt aan de kinderen, families en gemeenschappen in Afrika.Klik op de foto’s voor interviews met onze teamleden.

Directeur: Dorian Cosijnse
Secretaris: Suzanne Brouwer