Ontstaan en team

Stichting Child Care Africa (CCA) werd in 2019 opgericht in Nederland. De stichting is voortgekomen uit de wens om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. Wij hebben allemaal met eigen ogen de uitzichtloosheid van weeskinderen en kwetsbare kinderen in Afrika gezien en willen graag een tastbaar verschil maken. We willen deze kinderen liefde, aandacht en goede kansen bieden. Zo kunnen zij ontsnappen aan de schrijnende armoede cyclus, hun dromen waarmaken en een positieve bijdrage leveren aan hun familie, gemeenschap en land.

Ons doel:
Zo veel mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Afrika onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding bieden.

Bijbelse drijfveer:
“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven”
(Galaten 6 vers 9).”

Ons bestuur wordt gevormd door vijf bestuursleden. Zij werken allemaal 100% op vrijwillige basis en onkosten (zoals reiskosten, werkbezoeken, etc.) worden niet vanuit de stichting betaald. Daarnaast werkt CCA met bevlogen vrijwilligers in Nederland en enthousiaste lokale teams in Oeganda.

CCA is een kleine stichting met een betrokken en professioneel team. Wij nauw betrokken bij de kinderen en de programma’s en hebben controle over de besteding van onze gelden. Juist daarom kunnen wij u verzekeren dat iedere euro ten goede komt aan de kinderen, families en gemeenschappen in Afrika.

Klik op de foto’s voor interviews met onze teamleden.

Penningmeester: Edwin van Os
Directeur: Dorian Cosijnse
Secretaris: Suzanne Brouwer
Team Kaabong (Paul, Johnson, Miriam & John)