Ontstaan en team

Stichting Child Care Africa (CCA) werd in 2019 opgericht in Nederland door Dorian Cosijnse en Wim van Welzen. De stichting is voortgekomen uit de wens om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. Wij hebben met eigen ogen de uitzichtloosheid van weeskinderen en kwetsbare kinderen in Afrika gezien en willen graag een tastbaar verschil maken. We bieden deze kinderen liefde, aandacht en goede kansen. Zo kunnen zij ontsnappen aan de schrijnende armoede cyclus, hun dromen waarmaken en een positieve bijdrage leveren aan hun familie, gemeenschap en land. CCA biedt hulp aan de meest kwetsbare kinderen, ongeacht etniciteit, politieke voorkeur of geloofsovertuiging.

Onze visie:
Betere leefomstandigheden en een beter toekomstperspectief voor de meest kwetsbare kinderen in Afrika

Onze missie:
Wij zetten ons in om kwetsbare kinderen en jongeren in Afrika onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding bieden.

Bijbelse drijfveer:
“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven”
(Galaten 6 vers 9).”

Onze stichting bestaat uit 5 bestuursleden, een bureaumanager, een coördinator rehabilitatie en 2 coödinators voor het studiebeurs programma. Daarnaast werkt CCA met bevlogen vrijwilligers in Nederland en enthousiaste lokale partners in Uganda.

CCA is een kleine stichting met een professioneel team. We zijn nauw betrokken bij de kinderen en de programma’s en hebben controle over de besteding van onze gelden. Juist daarom kunnen wij u verzekeren dat 100% van alle donaties ten goede komt aan de kinderen, families en gemeenschappen in Afrika.

Klik op de foto’s voor interviews met onze teamleden.

Secretaris: Harriet Walhout
Penningmeester: Edwin van Os
Bestuurslid: Wim Otte
Coördinators studiebeurs programma: Elias en Iris Okiror

Onze lokale partners

CCA werkt samen met toegewijde en ervaren partners in Uganda, “changemakers” in hun eigen gemeenschap.

Team Amudat (Oliver, Florence & Robert)