Gerard Mouw

Kun je jezelf voorstellen?

Mijn naam is Gerard Mouw. Ik ben in 1962 geboren in Putten, waar ik nog steeds woon. Ik ben in 1981 getrouwd met Betty. Samen hebben wij 7 prachtige kinderen, inmiddels allemaal met partner. Na mijn middelbare school ben ik bij een accountantskantoor gaan werken, waarbij ik in de avonduren vakstudies in bedrijfsadministratie volgde. Nog altijd werkzaam in de financieel administratieve sector, ben ik nu betrokken bij een aantal stichtingen, bedrijven en projecten.
Mijn hobbies zijn lezen, muziek, motorrijden en de belangrijkste van allemaal; reizen. Reizen zou ik geen hobby meer noemen, maar een passie.

Waarom ben je bestuurslid geworden bij CCA?

In 2016 vroeg Wim van Welzen mij of ik belangstelling had voor het opzetten en coachen van de financiële verantwoording van een project in Lira, Uganda. We hebben hierin actief samengewerkt, waarbij vooral de korte lijnen en de concrete aanpak mij aansprak. Resultaatgericht, maar gekaderd in de soms lastige omstandigheden waaronder de projecten werden uitgevoerd. Projecten in Afrika kennen hun specifieke uitdagingen, maar ik vind dat de combinatie van het streven naar concrete resultaten uitstekend in evenwicht is met de menselijke maat en het nodige meevoelen met de mensen ter plaatse. Toen ik dus gevraagd werd de rol van penningmeester in het bestuur van CCA op me te nemen, was dat geen moeilijke keuze. Graag!

Wat denk je bij te dragen aan CCA als stichting?

Mijn inbreng als penningmeester loopt hoofdzakelijk langs 2 lijnen. Eerste is natuurlijk zorgdragen voor een adequate financiële verslaglegging van de projecten. Dit is noodzakelijk om als bestuur de projecten financieel goed te kunnen volgen, te ontwikkelen en, waar nodig, bij te sturen of in te grijpen. Het tweede is het trainen en coachen van lokale medewerkers in het voeren van een financiële administratie. Niet alleen is dat weer een stukje opleiding en ontwikkeling van de betrokkenen, het helpt ook in het streven de projecten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Uiteraard wordt via de verslagen die binnenkomen, een consequente vinger aan de pols gehouden.

Waarom is het werk van CCA zo belangrijk?

Door mijn reizen heb ik een idee gekregen van de moeilijke omstandigheden waarin veel kinderen in Afrika opgroeien. Veel van hun basisbehoeften kennen geen invulling. CCA verbetert niet alleen de levensomstandigheden van deze kinderen, maar werkt ook aan een beter toekomstperspectief. Onderwijs kan de levens van deze kinderen namelijk echt structureel verbeteren. Hieraan bijdragen vind ik een prachtige taak.

Wat wil je zeggen tegen (potentiële) donoren?

Door het bieden van begeleiding en onderwijs aan kwetsbare kinderen, dragen wij kennis, maar ook inzicht over. Dit helpt de kinderen om in de toekomst juiste beslissingen te nemen en hun plannen te realiseren. Als wij vanuit onze positie van (relatieve) welvaart met een kleine (al dan niet financiële) inspanning hieraan bijdragen, kunnen we het toekomstperspectief van veel kinderen en jongeren een positieve en beslissende wending geven.