Begeleiding

Individuele begeleiding

Hoewel het aantal gesponsorde kinderen groeit, blijft persoonlijke aandacht voor ons erg belangrijk. CCA investeert veel tijd en energie in het opbouwen van een goede vertrouwensband met de leerlingen. Wij bieden hun een luisterend oor en hebben oog voor hun individuele omstandigheden. 

Tijdens de leerling gesprekken worden de schoolprestaties, thuissituatie en eventuele trauma’s en gedragsproblemen te besproken. Dit is belangrijk, omdat onze gesponsorde leerlingen opgroeien in armoede en vaak te maken hebben gehad met een onveilige thuissituatie. Velen zijn slachtoffer van verwaarlozing of kindermishandeling. Wij bewaren de notities in een map en schakelen waar nodig hulp in van docenten, familie of bijvoorbeeld de politie. 

Groepssessies

Naast de individuele gesprekken bezoeken onze partners de leerlingen in groepsverband. Tijdens de groepssessies leren zij over hun rechten en leeftijdsrelevante thema’s als menstruatie, voorkomen van zwangerschappen en SOA’s en risico’s van drank- en drugsgebruik.

Aan de hand van sport, spel, kunst en theater werken wij aan de levensvaardigheden van de kinderen. Sociale en emotionele vaardigheden, zoals het leren omgaan met conflicten en groepsdruk, samenwerken en goede keuzes maken. Gelukkig merken wij dat de leerlingen voor elkaar opkomen en elkaar helpen op school.

Tijdens de sessies over studiekeuze vragen wij hulp aan docenten, artsen, ondernemers en kappers. Elke studiekeuze sessie maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen, om later een geïnformeerde  keuze te maken en nog gemotiveerder aan de slag te gaan!