Familie

De band tussen ouder en kind is de fundering voor het leven van een kind. Als deze relatie verstoord is, kan dit in de toekomst vergaande gevolgen hebben. Wij doen onze uiterste best om deze band te herstellen of verbeteren. Ouders en verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van ons programma en worden actief betrokken. Zij leren over kinderrechten en worden gemotiveerd om een financiële bijdrage te leveren aan het onderwijs van hun kind.

Ouders en verzorgers leren meer over de rechten van kinderen en hun eigen verantwoordelijkheden. Ze worden regelmatig thuis bezocht en uitgenodigd voor bijeenkomsten op school. Met onze aanpak hopen wij dat alle ouders en verzorgers van gesteunde kinderen uiteindelijk rolmodellen worden in de gemeenschap en pleiten voor onderwijs en vooruitgang.

Daarnaast beïnvloeden wij op een positieve manier de levens van kwetsbare ouders en verzorgers, alleenstaande moeders en weduwes door te helpen met toegang tot spaargroepen en activiteiten die hun inkomen vergroten.

Bestuurslid van Hope for the Children leest een moeder het schoolrapport van haar dochter voor. Ze is trots!

Wij sponsoren o.a.: 

  • Meisjes op de vlucht voor besnijdenis of een kind huwelijk
  • Slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing
  • Straatkinderen en slachtoffers van kinderhandel
  • Kinderen met een chronische ziekte of handicap
  • Weeskinderen
  • Kinderen in extreme armoede
  • Kinderen van zieke, gehandicapte of bejaarde ouders / verzorgers
  • Kinderen van alleenstaande moeders of weduwes

Lees de verhalen van ChristineJoseph, LillianStephen.