Zorg voor kinderen met een handicap

Uit algemene statistieken blijkt dat minstens 10% van de bevolking in ontwikkelingslanden een beperking heeft. De meeste blinde kinderen wonen in afgelegen gebieden van het land en 80% van de blindheid kan gemakkelijk worden behandeld of voorkomen (bijv. trachoom of rivierblindheid). 

Oorzaken van een handicap zijn vaak armoede, traditionele overtuigingen, gebrek aan goede gezondheidszorg, gebrek aan onderwijs en gebrek aan juiste informatie.

Kinderen met een beperking worden vaak verborgen uit schaamte of onkunde. Ouders hebben de middelen niet om hun kind naar een ziekenhuis te brengen, scholen hebben geen opgeleide leraren of hulpmiddelen om kinderen met een beperking les te geven.

Logiel

CCA biedt kinderen met een beperking gespecialiseerde medische zorg, onderwijs en beroepstraining en draagt bij aan de acceptatie en integratie van deze kinderen in hun gemeenschap. 

Doelgroep

  • Alle kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een beperking in het doelgebied.
  • Bij het project zijn alle belanghebbenden uit de gemeenschap betrokken, zoals gemeenschapsleiders, kerkleiders, schoolhoofden en leraren.

C.B.R. strategie

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de CBR-methodiek:

  • We bezoeken de kinderen in de dorpen.
  • We bezoeken scholen en dorpsbijeenkomsten voor bewustwording. 
  • Na medische revalidatie helpen we met gepast onderwijs of beroepstraining in het dorp van het kind (via het stage model)

Medische zorg

Ziekenhuizen

De gezondheidszorg in Karamoja is beperkt en er is onvoldoende kennis en middelen om kinderen met een beperkingpassende zorg te bieden. Daarom werkt CCA samen met een aantal ziekenhuizen. Kumi Hospital organiseert elk kwartaal een orthopedisch kamp en elk half jaar een kamp waar plastische chirurgie plaatsvindt. Hier kunnen dus kinderen met botproblemen, klompvoet, hazenlip, brandwonden enzovoort tegen gereduceerde prijzen geholpen worden. In de orthopedische werkplaats worden speciale orthopedische schoenen, beugels, kunstbenen en rolstoelen gemaakt. 

Samuel

Orthopedische hulpmiddelen, Oog zorg, Epilepsie

Als de beperking niet medisch kan worden verholpen, wordt gekeken naar andere oplossingen en hulpmiddelen, zoals een prothese of een rolstoel.

Als kinderen behandeling nodig hebben voor oogproblemen of epilepsie, verwijzen we door naar plaatselijke ziekenhuizen en helpen we met vervoer en kosten van de medicatie.

Onderwijs

In Karamoja gaat slechts 25% van de kinderen naar de basisschool en maar 7% van de kinderen naar de middelbare school. Hoewel er geen betrouwbare cijfers bekend zijn, zijn kinderen met een beperking ondervertegenwoordigd; het wordt geschat op minder dan 10%. CCA wil kinderen met een beperking ook helpen met onderwijs waardoor deze kinderen een betere toekomst op kunnen bouwen.

Inclusief onderwijs

Zo mogelijk steunt het project kinderen met een beperking op een school in hun eigen gemeenschap. Dit om acceptatie te bevorderen en stigmatisering te voorkomen. Leraren hebben begeleiding nodig hoe ze oplossingen kunnen vinden voor een kind met een beperking in de klas. 

Speciaal onderwijs

Als het kind niet naar een school in zijn eigen gemeenschap kan, helpt CCA leerlingen op een speciale school. De leerling wordt geholpen met vervoer en schoolgeld. 

CCA wil graag gemotiveerde leerkrachten helpen met het leren van gebarentaal.

Beroepstraining

Als een kind met een beperking niet naar school kan of wil (bijv. door een verstandelijke beperking, of doordat het kind al ouder is), zal het project hem of haar steunen met het leren van een vak (beroepstraining). Dit zal zoveel mogelijk gebeuren als stagiaire, zodat hij of zij het vak leert en tegelijkertijd leert om met klanten en geld om te gaan.