Zorg voor kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap lopen in Afrika extra groot risico. De gezondheidszorg is al slecht en door taboe en stigma worden deze kinderen vaak buitengesloten en verwaarloosd. Ouders en verzorgers in Karamoja zien een handicap vaak als een vloek en weten niet dat sommige handicaps medisch te verhelpen zijn. CCA biedt specialistische medische zorg en draagt bij aan de kansen van kinderen met een handicap in Karamoja.

Operaties en medische zorg

De kinderen gaan met hun ouders / verzorgers naar Kumi Hospital. In dit ziekenhuis worden kinderen met een gespleten gehemelte, klompvoetjes, brandletsel en andere handicaps behandeld. Als het kind niet medisch kan worden geholpen, bespreken wij met ouders en verzorgers andere oplossingen, zoals protheses of een rolstoel.

Logiel

Voorlichting in de gemeenschap

Alleen medische hulp is onvoldoende om de leefomstandigheden van kinderen met een beperking te verbeteren. Kinderen met een handicap krijgen namelijk pas echt de kans om mee te doen, wanneer vooroordelen en stigma’s verdwijnen. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten leren ouders, leerkrachten en klasgenootjes dat kinderen met een handicap mee kunnen doen én van grote waarde zijn, thuis en op school.

Toekomstperspectief

Ieder kind is anders. CCA zorgt voor passende oplossingen om het toekomstperspectief van kinderen met een handicap te verbeteren. Sommige van deze kinderen komen in aanmerking voor ons sponsoring programma, zowel op inclusieve scholen als op speciaal onderwijs. Waar regulier onderwijs geen optie is, kunnen de kinderen deelnemen aan andere activiteiten. Jongeren met een beperking kunnen een beroepstraining volgen, waarna ze met een micro-credit zelf voor een inkomen kunnen zorgen.