Onderwijs sponsoring kwetsbare kinderen

Elk kind heeft recht op onderwijs! Wereldwijd gaan ruim 124 miljoen kinderen echter niet naar school, de meerderheid woont in Afrika. Dit heeft vergaande gevolgen voor hun toekomst en de toekomst van hun familie, gemeenschap en land.

In Karamoja is 95% van de bevolking analfabeet. Door geografische, economische en culturele barrières is toegang tot onderwijs verre van vanzelfsprekend. Maar 25% van alle kinderen gaat naar de basisschool en maar 7% start met de middelbare school.

CCA geeft kwetsbare kinderen de kans om hun opleiding af te maken en te werken aan een betere toekomst. De sponsorleerlingen bieden wij onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.

Onderwijs

De gesponsorde kinderen gaan naar een goede kostschool in hun eigen district. Ze ontvangen van ons een matras, zeep, maandverband, lesmaterialen en andere benodigdheden. Kinderen kunnen op verschillende leeftijden en niveaus instromen en worden gesteund tot zij hun opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van hun schoolprestaties en ambities kan dit een beroepsopleiding, diploma of de universiteit betekenen.

Gezondheidszorg

Child Care Africa vergoedt alle noodzakelijke medische zorg van de gesponsorde kinderen. De kinderen krijgen daarnaast seksuele voorlichting en worden regelmatig getest op HIV en zwangerschap. Kinderen met HIV, een chronische ziekte of ondervoeding krijgen van ons extra aandacht. Voor kinderen met een handicap hebben wij daarnaast een apart medisch programma.

Veiligheid

Hoewel het aantal gesponsorde kinderen groeit, blijft persoonlijke aandacht voor ons erg belangrijk. CCA investeert veel tijd en energie in het opbouwen van een goede vertrouwensband met de kinderen. Wij bieden hun een luisterend oor en hebben oog voor hun individuele omstandigheden. De kinderen worden thuis en op school, individueel en in groepsverband, bezocht.

CCA onderhoudt contact met ouders en verzorgers. Zij worden actief bij onze programma’s betrokken en blijven eindverantwoordelijk voor hun kind. Kwetsbare alleenstaande moeders of grootouders ondersteunen wij door middel van losse “Take Steps” projecten die hun inkomen vergroten.

Kinderen die thuis niet veilig zijn, bieden wij via ons veilige opvang programma extra hulp.

Een leerling sponsoren? De onderstaande bedragen zijn inclusief onderwijs, transport, gezondheidszorg, lesmaterialen, slaapspullen, veiligheid en goede begeleiding. All-in dus.

Basisschool

30 € per maand

Middelbare school

50 € per maand

Vervolg onderwijs

55 € per maand