Onderwijs kwetsbare kinderen

Elk kind heeft recht op onderwijs! Wereldwijd gaan ruim 124 miljoen kinderen echter niet naar school, de meerderheid woont in Afrika. Dit heeft vergaande gevolgen voor hun toekomst en de toekomst van hun familie, gemeenschap en land. Child Care Africa helpt de meest kwetsbare kinderen en met toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, goede begeleiding en onderhoudt contact met ouders en verzorgers.

Onderwijs

Child Care Africa geeft een groeiend aantal kwetsbare kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun opleiding af te maken en te werken aan een betere toekomst. Voor onze “scholarships” selecteren wij écht de meest kwetsbare kinderen, ongeacht religie, etniciteit, afkomst of politieke voorkeur. In 2021 63% meisjes, 37% jongens. 

De leerlingen kunnen op verschillende leeftijden en niveaus instromen en worden gesteund tot zij hun opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van hun schoolprestaties en ambities kan dit een beroepsopleiding, diploma of de universiteit betekenen. Zij slapen in een “boarding school” en ontvangen van ons een matras, zeep, maandverband, schoolmaterialen en andere benodigdheden.

Gezondheidszorg

Child Care Africa vergoedt alle noodzakelijke medische zorg van de gesponsorde kinderen en jongeren. Vooral malaria, buiktyfus, scabiës en bacteriële infecties zijn veelvoorkomend. Maar ook kinderen met HIV, chronische ziekten, een handicap of ondervoeding krijgen van ons extra aandacht. Wij helpen met medicatie en gaan regelmatig op huisbezoek. Daarnaast worden de leerlingen regelmatig getest op HIV en zwangerschap.

Begeleiding

Hoewel het aantal gesponsorde kinderen groeit, blijft persoonlijke aandacht voor ons erg belangrijk. CCA investeert veel tijd en energie in het opbouwen van een goede vertrouwensband met de leerlingen. Wij bieden hun een luisterend oor en hebben oog voor hun individuele omstandigheden. 

Tijdens de leerling gesprekken worden de schoolprestaties, thuissituatie en eventuele trauma’s en gedragsproblemen te besproken. Dit is belangrijk, omdat onze gesponsorde leerlingen opgroeien in armoede en vaak te maken hebben gehad met een onveilige thuissituatie. Velen zijn slachtoffer van verwaarlozing of kindermishandeling. Wij bewaren de notities in een map en schakelen waar nodig hulp in van docenten, familie of bijvoorbeeld de politie. 

CCA-kind-sponsoring-karamoja Oeganda

Naast de individuele gesprekken bezoeken onze partners de leerlingen in groepsverband. Tijdens de groepssessies leren zij over hun rechten en leeftijdsrelevante thema’s als menstruatie, voorkomen van zwangerschappen en SOA’s en risico’s van drank- en drugsgebruik.

Familie

De band tussen ouder en kind is de fundering voor het leven van een kind. Als deze relatie verstoord is, kan dit in de toekomst vergaande gevolgen hebben. Wij doen onze uiterste best om deze band te herstellen of verbeteren. Ouders en verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van ons programma en worden actief betrokken. Zij leren over kinderrechten en worden gemotiveerd om een financiële bijdrage te leveren aan het onderwijs van hun kind. Kwetsbare alleenstaande moeders ondersteunen wij met activiteiten die hun inkomen vergroten.

Wij sponsoren o.a.:

  • Meisjes op de vlucht voor besnijdenis of een kind huwelijk 
  • Slachtoffers van mishandeling, verwaarlozing en kinderhandel 
  • Kinderen met een chronische ziekte of handicap 
  • Weeskinderen 
  • Kinderen in extreme armoede 
  • Kinderen van zieke, gehandicapte of bejaarde ouders en verzorgers 
  • Kinderen van alleenstaande moeders of weduwes

Ook een leerling sponsoren? De onderstaande bedragen zijn inclusief onderwijs, transport, gezondheidszorg, lesmaterialen, slaapspullen en goede begeleiding.

Lees hier in een interview met Onyait Michael, schooldirecteur van Katikit in Amudat, waarom het werk van CCA voor hem belangrijk is. Lees ook de verhalen van ChristineJosephLillianStephen.