Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs! Wereldwijd gaan ruim 124 miljoen kinderen echter niet naar school, de meerderheid woont in Afrika. Meisjes, kinderen met een handicap, kinderen die opgroeien in armoede en kinderen in afgelegen gebieden krijgen vaak niet de kans om naar school te gaan. Dit heeft vergaande gevolgen voor hun toekomst en de toekomst van hun familie, gemeenschap en land.

Stichting Child Care Africa geeft kwetsbare kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun opleiding af te maken en te werken aan een betere toekomst. In 2020 sponsoren wij 145 leerlingen (61% meisjes, 39% jongens).

Wij doen een uitgebreide screening en selecteren écht de meest kwetsbare kinderen, ongeacht religie, etniciteit, afkomst of politieke voorkeur. Kinderen kunnen op verschillende leeftijden en niveaus instromen.

Vanwege de kleine omvang van ons programma kiezen wij ervoor om 1 of 2 kinderen per familie op te nemen. De kinderen worden gesteund tot zij hun opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van hun schoolprestaties en ambities kan dit een beroepsopleiding, diploma of de universiteit betekenen. Zij slapen meestal op een “boarding school” en ontvangen van ons een matras, zeep, maandverband, schoolmaterialen en andere benodigdheden.

Wij sponsoren o.a.:

  • Meisjes op de vlucht voor besnijdenis of een kind huwelijk
  • Slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing
  • Straatkinderen en slachtoffers van kinderhandel
  • Kinderen met een chronische ziekte of handicap
  • Weeskinderen
  • Kinderen in extreme armoede
  • Kinderen van zieke, gehandicapte of bejaarde ouders / verzorgers
  • Kinderen van alleenstaande moeders of weduwes

Naast sponsoring van leerlingen helpen wij soms scholen in onze werkgebieden met lesmaterialen en verbetering van de faciliteiten. 

Lees hier in een interview met Onyait Michael, schooldirecteur van Katikit in Amudat, waarom het werk van CCA voor hem belangrijk is.

Lees de verhalen van Christine, Joseph, Musa, Lillian, Stephen en Anna.