Veilige opvang

Kinderrechten

Child Care Africa komt samen met haar lokale partners op voor de rechten van kinderen. Wij maken kinderrechten bespreekbaar in de lokale gemeenschappen en werken hand in hand met stamhoofden, kerken, moskeeën, politie en vrijwilligers om schadelijke tradities uit te bannen en kinderen te beschermen tegen mishandeling, kinderhandel, besnijdenis en een gedwongen huwelijk.

Lees hier het verhaal van Cheptoo

Meisjes gered van besnijdenis en uithuwelijking

Tijdelijke opvang

Als de scholen dicht zijn, gaan de leerlingen voor vakantie naar huis. De thuissituatie van de sponsor leerlingen is moeilijk. Toch is armoede voor ons nooit een reden om kinderen en hun ouders/verzorgers van elkaar te scheiden. Wij kijken dan samen met het gezin naar de mogelijkheden om de thuissituatie te verbeteren. Helaas komt het ook geregeld voor dat de thuissituatie onveilig is. In dit geval is een vervangende vorm van zorg door familieleden, door de gemeenschap of gast/pleegouders de eerste keus. Voor jongens uit een onveilige thuissituatie hebben wij fijne pleeggezinnen gevonden.

Helaas blijkt lokale pleegzorg meestal geen veilige optie voor meisjes. Sommige ouders zien zelfs na vele gesprekken het nut van meisjesonderwijs niet in. De meisjes lopen risico bedreigd of ontvoerd te worden door hun familie of (aanstaande) man. Hierdoor is pleegzorg te gevaarlijk, voor zowel het meisje als het pleeggezin. Voor meisjes hebben wij om die reden kleinschalige, kindvriendelijke en veilige opvangvoorzieningen gerealiseerd, waar zij kunnen werken aan hun toekomst. Geen weeshuis dus, maar een tijdelijk vakantieadres, terwijl gewerkt wordt aan een permanente oplossing.

Child Care Africa Foundation bekostigd de kleding, toiletartikelen, het water en eten van de jongens in pleegzorg en de meisjes in de opvang. Om de veiligheid en verzorging van de meisjes te kunnen waarborgen, dragen wij bij aan de bewaking van het terrein, elektriciteit en een vergoeding voor de huismoeder. Binnen afzienbare tijd hopen wij de opvangvoorzieningen te verbeteren en meer activiteiten te organiseren voor deze kwetsbare meisjes.

Meisjes in de opvang van Kalas

Helpt u ons om deze meisjes een veilige leefomgeving en beter toekomstperspectief te bieden?