Meisjesopvang en Veiligheid

Kinderrechten

Child Care Africa komt samen met haar lokale partners op voor de rechten van kinderen. Wij maken kinderrechten bespreekbaar in de lokale gemeenschappen en werken hand in hand met stamhoofden, kerken, moskeeën, politie en vrijwilligers om schadelijke tradities uit te bannen en kinderen te beschermen tegen mishandeling, kinderhandel, besnijdenis en een gedwongen huwelijk.

Lees hier het verhaal van Cheptoo

Meisjes gered van besnijdenis en uithuwelijking

Vakantie opvang

Als de scholen dicht zijn, gaan de leerlingen voor vakantie naar huis. Helaas hebben sommige leerlingen geen vellige thuishaven. Voor jongens uit een onveilige thuissituatie kunnen wij tijdens vakanties vaak opvang regelen bij een lokaal pleeggezin. Dit zijn warme en liefdevolle families die tegen een onkostenvergoeding kinderen in hun gezin opnemen.

Helaas is lokale pleegzorg voor meisjes meestal geen optie. Sommige ouders zien zelfs na vele gesprekken het nut van meisjesonderwijs niet in. De meisjes lopen risico bedreigd of ontvoerd te worden door hun familie of (aanstaande) man. Pleegzorg is te gevaarlijk, voor zowel het meisje als het pleeggezin. De meisjes slapen daarom in opvangvoorzieningen, waar zij veilig zijn en kunnen werken aan hun toekomst. Geen weeshuis dus, maar een veilig vakantieadres.

In Amudat worden de meisjes tijdens schoolvakanties opgevangen door de katholieke meisjesschool Kalas, onder de beschermende vleugel van liefdevolle nonnen. De meisjes slapen in de slaapvertrekken van de school en maken overdag gebruik van de klaslokalen of het speelveld. Onze lokale partner gaat regelmatig bij de meisjes langs. In Kaabong kunnen de meisjes altijd terecht bij “Action for Women and Awakening in Rural Environment (AWARE)” in het Unity House voor veilige opvang en een luisterend oor.

Child Care Africa Foundation bekostigd de kleding, toiletartikelen, het water en eten van de meisjes. Om de veiligheid en verzorging van de meisjes te kunnen waarborgen, dragen wij bij aan de bewaking van het terrein, elektriciteit en een vergoeding voor de huismoeder. Binnen afzienbare tijd hopen wij de opvangvoorzieningen te verbeteren en meer activiteiten te organiseren voor deze kwetsbare meisjes.

Meisjes in de opvang van Kalas

Helpt u ons om deze meisjes een veilige leefomgeving en beter toekomstperspectief te bieden?