Selectie van partners en steun aanvraag

CCA werkt samen met lokale initiatieven in regio’s waar de nood het hoogst is, vooral in sub-Sahara Afrika. Wij vinden het belangrijk om de capaciteit en talenten van onze lokale partners te versterken. Wij werken samen met jongerengroepen, vrouwengroepen, non-gouvernementele organisaties (NGO’s), religieuze organisaties, sociale ondernemingen, medische / onderwijs instituten en publiek-private samenwerkingen. Internationale organisaties met een kantoor of afdeling in Nederland of andere westerse landen, komen niet in aanmerking voor onze steun.

Onze vereisten zijn:

  • De organisatie moet wettelijk geregistreerd zijn in het gebied waarin zij werkzaam zijn
  • Opgericht zijn door mensen uit de lokale gemeenschap (bij voorkeur geleid door vrouwen, jongeren of mensen met een beperking)
  • Werken met gekwalificeerde lokale staf
  • Bezitten over een bankrekening
  • Bezitten over een constitutie en een beleid ten aanzien van werken met kinderen (“child protection policy”)
  • Duidelijk gefocust zijn op kinderen
  • Een maximale jaarlijkse uitgave van 100.000 euro.

Wij hebben zogenaamde “partner guidelines” ontwikkeld waarin onze verwachtingen en afspraken met partners zijn vastgelegd. Dit document is via ons contactformulier op te vragen.

Als jouw organisatie aan deze voorwaarden voldoet, kun je contact opnemen en een aanvraag doen.