Visie en werkwijze

CCA verbetert de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van de meest kwetsbare kinderen in Afrika

Dit doen wij aan de hand van twee programma’s:

Om onze doelen te bereiken werken wij zoveel mogelijk samen met lokale initiatieven in Afrika. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat ontwikkeling en verandering het meest effectief is als het van binnenuit komt. Onze lokale partners kennen de taal, cultuur, gemeenschap en de problematiek. Met de juiste hulp kunnen zij het heft in eigen hand nemen en manieren vinden om de gemeenschap uit de armoede te helpen.

Onze bestuursleden bezoeken de landen regelmatig op eigen kosten om de financiën te controleren, technisch advies te geven en de kinderen en families te bezoeken.

Onze werkwijze wordt gekarakteriseerd door de volgende vijf kernwaarden: 

  1. Holistische visie: naast onderwijs bieden wij ook voeding, bescherming, een veilige slaapplaats en medische en psychosociale hulp aan de gesponsorde leerlingen. Wij kijken verder dan het kind alleen, ook de familie en de omgeving van het kind zijn van belang. 
  2. Duurzaamheid: wij nemen de eindverantwoordelijkheid van de ouders en verzorgers niet over. Wel maken wij duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
  3. Onpartijdigheid: wij selecteren de kinderen op basis van een serieuze en objectieve screening waarbij er geen sprake is van discriminatie op basis van geloof, etniciteit, geslacht, etc. Wij zijn transparant in de selectie van de leerlingen en vinden het belangrijk dat de gemeenschap inziet dat wij echt de meest kwetsbare kinderen steunen.
  4. Capaciteitsontwikkeling: wij werken dagelijks samen met lokale partners, die alle ins en outs van de lokale taal en cultuur kennen. Wij helpen onze lokale partners bij het opzetten van een professionele en kindgerichte organisatie.
  5. Geen onnodige kosten: Alle donaties worden voor 100% in Afrika besteed. Wij betalen geen salarissen aan bestuursleden of huur voor een kantoor in Nederland. Onze lokale partners mogen maximaal 20% van de gelden gebruiken voor vervoer, kantoormaterialen en salarissen. Wij maken duidelijke afspraken en controleren de boekhouding van onze lokale partners regelmatig.

Lees hier ons beleidsplan 2019-2023