Werkgebieden

CCA richt zich op gebieden in ontwikkelingslanden in Afrika waar wij écht het verschil kunnen maken. Dit zijn veelal afgelegen gemarginaliseerde gebieden waar analfabetisme hoog is en weinig kinderen de mogelijkheid hebben om hun opleiding af te ronden, wegens financiële, geografische of culturele barrières. Wij vinden het belangrijk om te kiezen voor gebieden waar nog geen (of weinig) andere organisaties actief zijn op het gebied van kwetsbare kinderen en toegang tot onderwijs. Op dit moment werkt CCA in de Karamoja regio in Oeganda.

Karamoja, Oeganda

Zo startten wij in 2019 in de regio Karamoja. Karamoja is een arm, droog en afgelegen gebied in het noordoosten van Oeganda. Het gebied werd decennialang geteisterd door vee-roof en gewelddadige conflicten tussen verschillende etnische groepen. Het is er pas sinds 2009 relatief veilig. Karamoja is moeilijk te bereiken en wordt door de nationale overheid vaak bestempeld als bijzonder “primitief”. Het is een “vergeten gebied”. De bevolking leeft voornamelijk van vee en kleinschalige landbouw tijdens het regenseizoen. Door aanhoudende droogte gaan veehouderij en landbouw echter steeds moeilijker, met stijgende armoede, voedselschaarste, wanhoop en alcoholisme tot gevolg.

De ontwikkelingscijfers zijn bijzonder laag:

  • 61% van de 1.2 miljoen inwoners leeft in absolute armoede
  • 95% van de volwassen bevolking is analfabeet
  • 25% van de kinderen gaat naar de basisschool. 7% gaat naar de middelbare school
  • 2.6% van alle jongeren gaat naar tertiair onderwijs, op HBO of universitair niveau
  • 86% van alle jongeren is nooit naar school geweest en is werkloos of bevindt zich in een situatie van uitbuiting
  • Vrouwen krijgen gemiddeld 8 kinderen. 10% van de kinderen overlijdt voor het 5e levensjaar. De bevolking in Karamoja is jong; gemiddeld 15 jaar
  • 83% van de bevolking moet meer dan 30 minuten reizen naar een gezondheidspost. Er is 1 arts per 50.000 inwoners.

In Karamoja werken wij met lokale partners in de districten Amudat en Kaabong. Deze twee districten hebben overeenkomsten, maar ook ieder een eigen karakter met bijbehorende problematiek. Ons programma voor kinderen met een handicap steunt kinderen in alle 9 districten in de Karamoja regio.